Praktisk information

Till vårdnadshavare

För att vår vision- en bra start i livet ska bli en verklighet är vi beroende av ett nära samarbete mellan föräldrar och förskola. I den dagliga kontakten är vi måna om att informera föräldrarna kontinuerligt om vad som händer på förskolan och hur barnen utvecklas.

Hos oss är föräldrar alltid välkomna att vara med i verksamheten. Vi försöker vara lyhörda för era önskemål och vi vill ge er god service så att ni ska trivas hos oss. Under året har vi föräldramöten, utvecklingssamtal samt fester. Dessa träffar ser vi som en viktig del av samarbetet mellan hem och förskola.

Tyra

För att organisera vår vardag på förskolan använder vi vårt kommunikationsverktyg Tyra. Det är en app där föräldrarna kan frånvaroanmäla, skriva in barnens tider, kommunicera med pedagogerna och få en inblick i vad som händer här på förskolan genom att följa bloggen på Tyra.

Förskolan öppettider

Vi håller förskolan öppet mån-fre kl. 6.30-17.30.
4 dagar/år stänger vi förskolan för kompetensutveckling.
Dag före röd dag stänger förskolan kl 15.00. Röd dag håller förskolan stängt.

Försäkring

Barnen är försäkrade via Trygg-Hansa och elevförsäkring gäller olycksfall både under skoltid och fritid. Vid olycka ta kontakt med förskolan för skadeanmälan.

Lunch

Lunchen tillagas i vårt kök på förskolan av vår egen kock. Vi är så glada att få känna doften av nybakat bröd och det kurrar i våra magar när doften från köket sprids på förskolan. Barnen får var delaktiga genom att komma med önskemål om vilken mat som ska lagas och får även hjälpa till med enklare göromål i köket.