Verksamhet

”Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg”, Lpfö 98/reviderad 2016.

Under en dag på förskolan får barnen utveckla språklig och matematisk medvetenhet i samtal med varandra och pedagogerna. Vi sätter ord på vad vi gör för att begrepp ska bli förankrade i vardagliga situationer. Både i helgrupp och i smågrupper sker ständigt aktiviteter där barnen erbjuds att arbeta med kreativa uttryckssätt som rörelse, dans, drama, skapande, sång och musik.

Vi erbjuder barnen utflykt en gång i veckan. Då går vi bl.a. till skogen, lekparken eller biblioteket. Det kan också vara att åka skridskor i Kopparhallen, att åka längdskidor eller att gå på knattebio.

En förmiddag i veckan arbetar vi åldersindelat i 4-årsgrupp och 5-årsgrupp. Vi fördjupar oss i olika aktuella teman. Genom att kontinuerligt träffas så lär barnen känna varandra och de får träna på att samarbeta. Här byggs en bra grund för kommande skolstart.

Förskolans verksamhet vilar på kristen värdegrund. Vi strävar efter att ge varje enskilt barn det barnet behöver, där de upplever varje dag på förskolan som den bästa!