Organisation

Bakom Björkskolan, Bruksskolan och Bruks förskola, Björkbackens förskola står Skolföreningen Växa. Det är en ideell förening med syfte att bedriva utbildning på kristen värdegrund. I dagsläget är Pingstkyrkan i Skellefteå och Brukskyrkan i Ursviken huvudmän. Skolföreningens styrelse organiserar verksamheten utifrån lokala förutsättningar och tillser att kvalitetskraven i skollagen uppfylls. Dessutom har styrelsen ansvaret för skolföreningens ekonomi. Årligen hålls föreningsstämma med styrelse och representanter för huvudmän. Då redovisas skolföreningens verksamhet och bokslut för verksamhetsåret.

Skolföreningens styrelse består av följande ledamöter:

Carolina Sandqvist, ordförande

Sandra Flank
Pär Augustin
Bengt Ivansson
HåkanLindh
David Hübinette
Linnea Orescovic
Maria Segerstedt
Jenny Green
Roger Byström
Malin Fahlgren