Organisation

Bakom Björkskolan, Bruksskolan och Bruks förskola står Skolföreningen Växa. Det är en ideell förening med syfte att bedriva utbildning på kristen värdegrund. I dagsläget är Pingstkyrkan i Skellefteå och Brukskyrkan i Ursviken huvudmän. Skolföreningens styrelse organiserar verksamheten utifrån lokala förutsättningar och tillser att kvalitetskraven i skollagen uppfylls. Dessutom har styrelsen ansvaret för skolföreningens ekonomi. Årligen hålls föreningsstämma med styrelse och representanter för huvudmän. Då redovisas skolföreningens verksamhet och bokslut för verksamhetsåret.

Skolföreningens styrelse består av följande ledamöter:

Ronny Eriksson, ordförande
Pär Augustin
Bengt Ivansson
Magdalena Lundberg
David Hübinette
Linnea Orescovic
Maria Segerstedt
Carolina Sandqvist
Roger Byström
Malin Fahlgren