Hem

Bruks förskola erbjuder ditt barn en trygg och trivsam miljö. Förskolan ligger i anslutning till Bruksskolan i Ursviken. Där har vi nära till älv, skog och härliga grönområden som inbjuder till lek och rörelse. Utevistelsen är viktig och vi är ute mycket i den härliga natur som omger oss. Här arbetar engagerade pedagoger som utmanar och stimulerar barnens lärande. Vi utgår från barnens lust och nyfikenhet för att utveckla deras kreativitet.

Bruks förskola har en kristen värdegrund och tror på alla människors lika värde. Vi har en målsättning att ha barngrupper med upp till 15 barn, där det finns möjlighet att uppmärksamma varje barns erfarenheter, intressen och behov.


Film: föräldraintervju
front-barn
Den kreativa förskolan
Vi vill stötta skaparförmågan hos varje barn.